За контакт:

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

София 1303, ул. "Странджа" 2
тел.: (02) 987 17 95
факс: (02) 988 82 29

Станислав Кацаров
Изпълнителен директор


Мария Живкова
Главен Счетоводител

тел.: (02) 987 66 84
m.zhivkova@geotravel.bg

Миглена Масларова
Човешки ресурси

тел.: (02) 987 66 83
m.maslarova@geotravel.bg

Отдел "Маркетинг"
тел.: (02) 987 66 82
office@geotravel.bg


Данни на фирмата:

ГЕОТРАВЕЛ ЕАД

Гр. София 1303
Ул.Странджа 2, ет.2, ап.1
Инд.№: 200 128 450
Инд.№: BG 200 128 450
МОЛ: Станислав КацаровБанкови сметки:

Геотравел ЕАД - Офис

При Райфайзен Банк

Сметка в лева:

IBAN: BG45 RZBB 9155 1078 8023 19

BIC: RZBBBGSF

Сметка в евро:

IBAN: BG33 RZBB 9155 1478 8023 08

BIC: RZBBBGSF